Pravidla projektu EndLand.cz

Poslední aktualizace pravidel: 25.10.2022


VYSVĚTLIVKY:
-Služby projektu EndLand.cz: Minecraft server, web, Discord server a ostatní sociální/komunikační sítě patřící pod projekt EndLand.cz
-Majitel serveru: Owner
-Hlavní Vedení serveru: Owner, Vedení
-Staff členové: Admin, Moderátor, Helper, Builder
-Server: Minecraft server (IP: play.endland.cz)


Všeobecná Pravidla:

 1. Registrací na jakékoliv službě poskytované projektem EndLand.cz automaticky souhlasíte se všemi pravidly stanovenými projektem EndLand.cz, daných sociálních/komunikačních sítí a GDPR.
 2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony EU, ČR nebo SR.
 3. Pokud hráč poruší stanovená pravidla, bude potrestán dle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru a dle uvážení daného člena staff týmu, který bude hráče trestat (banovací pořádek je interní soubor staff týmu projektu EndLand.cz. Hráči k němu nemají přístup).
 4. Všeobecná pravidla se vtahují na všechny služby poskytované projektem EndLand.cz.
 5. Neznalost pravidel nijak neomlouvá.
 6. Pravidla projektu EndLand.cz se mohou kdykoliv změnit bez udání důvodu a upozornění.
 7. Je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu na všech službách poskytovaných projektem EndLand.cz, pokud daná reklama nebyla předem odsouhlasena hlavním vedením serveru.
  • Za reklamu se považuje i reklamy na hráčské obchody z minecraft serveru psané do hráčské aukce (přejmenovaný item vložený do /ah). Ostatní druhy hráčských reklam (např. ve veřejném chatu) jsou povoleny. Posouzení, zda se jedná o reklamu nebo ne, záleží na členovi staff týmu, který danou situaci řeší.
  • Za reklamu se nepovažuje pouhé zmínění cizího serveru nebo projektu, tzn. kontext zprávy nesmí navádět ostatní hráče k napojení nebo se nesmí jednat čistě o propagaci (Příklad, co se za reklamu nepovažuje: Všimli jste si, že se Mineplexu už moc lidí nehraje?). Posouzení, zda se jedná o reklamu nebo ne, záleží na členovi staff týmu, který danou situaci řeší.
 8. Hráči mají právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušují či nenarušují svobodu, názor někoho jiného, pravidla stanovená vedením serveru.
 9. Na všech službách poskytovaných projektem EndLand.cz není tolerován rasismus, sexuální obsah (18+), urážky, pomluvy, hádky a nacismus (nebo jiná hnutí). To také platí pro nick nebo skin hráče. Dále se nesmí spamovat (na minecraft serveru se mezi spam počítá i spamování automatických zpráv, které píše server, když dokončíte nějakou akci (afk, zabití hráče atd.), spam v soukromých zprávách (/msg) nebo jinak otravovat ostatní hráče pomocí server chatu). Za spam je považovaná stejná nebo minimálně upravená zpráva poslaná 3x do 15 minut v chatu.
 10. Na všech službách poskytovaných projektem EndLand.cz je povoleno komunikovat pouze česky, slovensky a anglicky (neplatí pro citace, texty písní, hlášky z filmů, ...).
 11. Všichni hráči jsou povinni respektovat a poslouchat pokyny staff členů, pokud jejich pokyny nejsou v rozporu s pravidly projektu EndLand.cz.
 12. Hráči mají právo na ochranu osobních údajů a ostatních věcí, které mohou sloužit k identifikaci daného hráče (jméno, adresa, fotky atd.). Pokud daný hráč výslovně nepovolil tyto údaje zveřejnit komunitě, ostatní hráči jeho rozhodnutí musí respektovat a nesmí je sdílet (i v případě, že daného hráče dohledali přes sociální sítě nebo jiným způsobem). Porušení tohoto pravidla se trestá permanentním banem na všech službách projektu EndLand.cz bez možnosti odvolání.
 13. Je zakázané se napojovat na jakoukoliv ze služeb poskytovaných projektem EndLand.cz s programy, které skrývají nebo mění informace o připojovaném hráči (VPN).
 14. Je zakázáno navádět ostatní hráče k porušovaní pravidel.
 15. Hráči jsou povinni nahlásit ostatní hráče staff týmu, kteří porušují pravidla stanovená vedením projektu EndLand.cz. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude udělen stejný trest jako hráči, který pravidla porušil. Za nahlášení server nedává žádné druhy odměn.
 16. Majitel projektu EndLand.cz jako vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze služeb poskytovaných projektem EndLand.cz bez udání důvodů v případě, že daný hráč neustále porušuje pravidla, chová se nevhodně nebo jinak kazí zážitek ostatním hráčům. V případě, že dojde k použití tohoto pravidla, majitel není povinen předkládat hráči důkazy nebo důvody, proč tak učinil, jelikož se jedná o jeho projekt.
 17. Všechna data uložená na jakékoliv ze služeb poskytovaných projektem EndLand.cz jsou majetkem projektu EndLand.cz a jejich existence, zachování při porušení pravidel, neúmyslné (i úmyslné) poškození, ztrátě nebo jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné (nelze požadovat o náhradu případné škody).
 18. V případě, že byl hráči udělen trest na nějaké ze služeb poskytovaných projektem EndLand.cz, má právo si pouze za pomocí web fóra požádat o vyjádření a případné zkrácení nebo zrušení trestu do 14 dnů od udělení trestu pokud nebylo vedením projektu EndLand.cz stanoveno jinak..
 19. Jakýkoliv důkaz o porušení pravidel je pouze platný, pokud k porušení pravidla došlo do 14 dnů od nahlášení.
 20. Je zakázáno lhát komukoliv ze staff týmu. Za lhaní se také bere šíření nepravdivých informací o projektu EndLand, staff členech nebo hráčích a podávání falešných důkazů.
 21. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázán a trestá se banem.
 22. Hráči se nesmějí na žádné ze služeb poskytovaných projektem EndLand.cz vydávat nebo používat nickname, který se blízce podobá někomu ze členů staff týmu.
 23. Na všech službách poskytovaných projektem EndLand.cz je zakázané vlastnit a aktivně využívat více jak jeden účet (Multi-Account).
  • Za multi-učet není bráno dočasné připojení osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu, změně herního nicku nebo pokud hrají pod stejnou IP 2 hráči (sourozenci, kamarádi atd.).
 24. Jestliže hráč bude neustále otravovat člena staff týmu s žádostí o udělení trestu, bude mu udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 25. Je zakázané vyhrožovat hráčům, že jim bude udělen trest (např. ban, mute, kick atd.). Za porušení se nepovažuje slovní varování, že hráč porušuje pravidla (např. "Toto je na serveru zakázané, za to můžeš dostat ban", atd.)
 26. Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty (ban, mute). V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen 2x vyšší trest. V případě obcházení permanentního banu bude udělen IP ban.

Pravidla Minecraft Survival Serveru:

 1. Je zakázáno úmyslně ničit světy, pod to spadá i těžba na povrchu v overworldu, základního netheru nebo hlavního end ostrova (ten s drakem, zde je povolena těžba pouze obsidianu). Pro těžbu jsou na serveru vytvořeny speciální světy, na které se lze dostat pomocí příkazů /warp Tezba (overworld těžba), /warp NetherT (nether těžba) a /warp EndT (end těžba). Jestli hráč nebude respektovat tyto pravidla, bude mu udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru. Toto pravidlo je zavedeno z důvodu maximálního prodloužení životnosti světa.
 2. Používání auto clickeru, double-clicků nebo jiných klikacích metod (kromě Jitteru, Butterfly) je zakázáno.
 3. Na serveru jsou povolené všechny druhy AFK farem kromě AFK cobblestone a basalt generátorů (za AFK cobblestone a basalt generátor se bere, pokud těžíte a nejste u PC nebo nereagujete na chat) a dalších farem, které výrazně zatěžují server. Pro ověření, zda je daná farma neporušuje pravidla serveru, kontaktujte za pomocí herního chatu, web fóra nebo discord serveru někoho ze staff týmu, aby ji šel ověřit. Na serveru je povolená AFK fish farma.
 4. Jsou zakázané jakýkoliv druhy obcházení AFK systému.
 5. Z důvodu hlídání pravidel chování v soukromých chatech si může vedení serveru zobrazit a číst Vaše soukromé zprávy (/msg). Prosíme proto, abyste se zdrželi psaním různých soukromých či osobních údajů, urážek, spamu, reklam atd. Soukromý chat doporučujeme využívat pro různé domluvy ve hře či jiných záležitostí, které nevyžadují 100% soukromí.
 6. Hráči si sami zodpovídají za obsah svého inventáře, tzn. že není možné požadovat navrácení itemů, které byly smazány serverovou uklízečku, výbuchem, vyhozením z inventáře, při odpojení nebo pádu hry v průběhu PvP či PvE soubojích, letu nebo jinými faktory, za které server nemůže.
 7. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů (chyb) včetně Minecraft vanilla bugů (chyb) na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv bug (chyba) k získání peněz, op itemů, hlav, klíčů apod., hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém někomu ze staff týmu a nezneužívat ho. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat, bude mu udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru. Pokud bude hráč rozšiřovat informaci o nějakém bugu (chybě) a bude mu to prokázáno, jeho trest se bude navyšovat za každého hráče, který daný bug (chybu) využíval.
 8. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů nebo zakázaných módů. Pokud se hráč připojí s jakýmkoliv cheat launcherem (Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram atd.), i v případě, že ho nebude na serveru využívat, bude mu po zjištění udělen stejný trest, jako kdyby využíval jeden ze zakázaných programů.
 9. Je přísně zakázáno hrát s jakýmkoliv ze zakázaných módů (seznam naleznete na konci tohoto dokumentu).
 10. PvP je povoleno ve světě Overworld a Nether. Hráči si odpovídají za svoje věci v inventáři, které ztratí uvnitř PvP oblastí (počítají se i rezidence s povoleným PvP a PvP arény). Server nemá povinnost tyto věci nahrazovat, nejedná-li se o chybu nebo porušení pravidel.
 11. Usmrcení hráče v NO-PvP zóně za pomocí cheatu nebo bugu se trestá podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 12. Spawnkill je přísně zakázaný. Spawnkill je okamžité zabití hráče po respawnu (do 2 minut po spawnu). Toto pravidlo neplatí na /warp PvP.
  • Pokud je záměr spawnkillu zřejmý, čas po teleportace může být i delší než 2 minut.
 13. Tpakill je přísně zakázaný. Tpakill znamená zabití hráče po teleportování jakéhokoliv z hráčů v souboji (do 5 minut po teleportaci). Toto pravidlo neplatí na /warp PvP.
  • Teleportace se bere jako teleport na rezidenci, warp, /tpa na jiné hráče, /back a podobné.
  • Pokud je záměr tpakillu zřejmý, čas po teleportace může být i delší než 5 minut (lákání do rezidencí čistě za účelem zabití atd.)
 14. Hráči nesmí po členech staff týmu požadovat levely, itemy, coiny, skilly, op atd.
 15. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (rámeček), a ArmorStandu. Důvodem je, že se tyto věci chovají jako entity, neboli mobové, často se bugují a nedá se dohledat, co v nich přesně bylo.
 16. Je zakázané úmyslné okrádání hráčů o itemy. Např. vykrádání beden po přidání práv v rezidenci, falešné žádání o pomoc, navádění do pastí sloužící k usmrcení hráče, ukázání rezidence jen za účelem zabití hráče apod.
 17. Hráč nesmí vlastnit žádný OP item (blok/item), který nelze získat na serveru hraním nebo koupením v obchodu store.endland.cz. V případě vlastnění a nenahlášení staff týmu dostane hráč trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 18. V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru, bude mu udělen trest podle banovaního pořádku stanoveného vedením serveru a daná stavba bude bez náhrady zničena.
 19. V případě, že hráč pořádá event pro další hráče, nikdo na eventu nesmí zemřít (hráči nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačováni do zdí atd.). V případě porušení bude udělen pořadatelům eventu ban podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru. Dále je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy, které se reálně nekonají a jsou vytvořeny jen za účelem okrádat/zabíjet hráče.
 20. Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.
 21. Je zakázáno vytvářet fake vanilla nebo server itemy.
 22. Je zakázáno jakkoliv obchodovat s itemy, účty a jinými věcmi na serveru za reálné peníze. Při porušení tohoto pravidla bude danému hráči item odebrán (v případě účtu bude účet zabanován) bez náhrady. Za porušení tohoto pravidla se bere i pouhý pokus o prodej za reálné peníze.
 23. Je zakázáno vytvářet obchody, které se snaží nějak okrádat hráče (umisťování obchodu za lávu atd.).
 24. V případě obchodu s druhým hráčem a následným okradením má hráč právo na navrácení předmětů, musí k tomu však dodat dostatečné množství důkazů, proto vždy doporučujeme si v průběhu "tradovaní" pořizovat záznam obrazovky, nebo fotit obrazovku. Pro bezpečné tradování doporučujeme používat plugin /trade.
 25. Na serveru je limitovaný maximální počet aktivně používaných spawnerů. V rozmezí 150 bloků nesmí být u sebe více jak 8 spawnerů. Nepočítají se zde přírodně generované spawnery, o kterých hráč neví.

Stavby na Minecraft Serveru:

 1. Na serveru je zakázaná jakákoliv forma griefingu (ničení cizích staveb v nebo mimo rezidenci, vykrádání beden, atd.). Zda se jedná o griefing záleží na daném staff členovi, který danou situaci posuzuje.
 2. Je zakázáno stavět stavby které úmyslně zabíjejí hráče.
 3. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server. V některých případech může vedení serveru udělit výjimku k dané farmě (obvodu). V případě porušení tohoto pravidla bude danému hráči udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru a daná farma (obvod), včetně beden, bude smazána bez možnosti náhrady.
  • Automatické třídičky- max. počet je 30 modulů v rozmezí 150 bloků (na serveru jsou povoleny jen některé druhy automatických třídiček. Pro bližší informace kontaktuj staff tým EndLand).
  • Mob trapky, farmy s pasivními moby – farma nesmí obsahovat nadměrný počet entit, které budou způsobovat lagování serveru.
  • Iron golem farmy- max. počet je 16 modulů v rozmezí 150 bloků.
  • Jakékoliv další redstone obvody (0tick farmy, atd.) nebo farmy které budou lagovat server a nejsou zmíněny výše jsou také zakázány. Posouzení, zda daná farma (obvod) laguje server, je zcela na moderátorském týmu EndLand.
 4. Rezidence musí být od sebe vzdálené minimálně 20 bloků (neplatí, pokud oba majitelé rezidencí souhlasí s blízkým propojením). Pokud toto nebude dodrženo a hráč, který rezidenci vytvořil dříve než druhý, má nárok si požádat o posunutí nové rezidence.

Účty na Projektu EndLand.cz a Nákupy v Herním Obchodě:

 1. Nelze měnit stav účtu v případě, že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd.
 2. V případě, že hráč žádá o zrušení ochrany na pozemku/residenci nebo jiné ochraně musí hráč, vlastnící daný region a ostatní hráči s právy v rezidenci, být offline nejméně 90 dní, aby hráč, který žádá o zrušení dostal přístup. V opačném případě musí počkat nebo požádat o povolení u daného hráče, kterému region patří. Upozorňujeme, že pokud si dáváte žádost o zrušení ochrany na rezidenci, tak nedostanete věci nebo stavby, co se v ní nacházejí. Daná rezidence bude uvedena do původního stavu.
 3. Hráč má možnost si kdykoliv na serveru z jakéhokoliv důvodu změnit svůj nick (zaregistrovat se pod jiným nickem). Pokud ovšem tak učiní, musí přestat hrát na serveru za starý nick do 48 hodin od zaregistrování nového. V této časové lhůtě si může převést vše, co mu převést jde (např. rezidence (pokud hráč nemůže převést všechny z důvodu maximálního limitu, převede si pouze ty, které mu půjdou a zbylé buď někomu daruje, nebo zažádá server o smazání a navrácení rezidence do původního stavu. Na starém nicku nesmějí zůstat žádné aktivní rezidence- jednalo by se o porušení pravidla Všeobecné zákazy, č. 23), peníze). Věci, zakoupené prostřednictví serverového obchodu (premium, vylepšení jako chytání mobů do vajec), levelů, nahraného času atd., server na nový účet převádět nebude! Převede je pouze, pokud se převádí účet z důvodu chyby na straně serveru nebo pokud si hráč zakoupil originální verzi minecraftu a jeho starý nick už nebyl dostupný. Důvodem tohoto pravidla je, aby se zamezilo zbytečného měnění nicků (předpony Just, Itz atd.).
 4. Pokud hráč vlastní VIP, nemá žádné výjimky ohledně délky nebo důvodu trestů (ban/mute/kick/warn).
 5. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP bez udání důvodu.
 6. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
 7. V případě, že si hráč koupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, chybu nahlásí co nejdříve někomu ze staff týmu buď přímo na serveru nebo na discordu v sekci ticket podpora.
 8. Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!
 9. V případě nákupu přes server store (www.store.endland.cz), hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních údajů společnostem Paymentwall a PayPal.
 10. V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné. Převádět se budou pouze VIP ranky (Premium, Premium+ a Alfa), EndCoiny a speciální výhody ze store (chytání mobů do vajec atd.).
 11. Nikdo nemá právo po někom vyžadovat přihlašovací údaje na jakoukoliv ze služeb poskytovaných projektem EndLand.cz. V případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. Volte vždy silná hesla.
 12. Warez hráčům, tedy hráčům, kteří nemají zakoupenou originální instanci hry, nebude poskytnuta žádná podpora v případě zabrání nicku reálným vlastníkem toho nicku, který má zakoupenou originální instanci hry.

Vedení projektu EndLand.cz:

 1. Vedení serveru se nesmí porušovat pravidla projektu EndLand.cz
 2. Člen staff týmu nemá povinnost předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, warny) hráčům.
 3. Člen staff týmu se nesmí účastnit jakýchkoliv PvP soubojů kdekoliv na serveru (/warp PvP, /warp Priroda atd.). Povolené jsou pouze souboje, které jsou předem domluvené a daný hráč se soubojem souhlasí. Owner, Admin nebo Builder se za žádných okolností nikdy nesmí účastnit jakýchkoliv PvP soubojů (i domluvených)
 4. Člen staff týmu s pravomocemi /gm 1 nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit obchod s itemy a narušovat tak ekonomiku serveru, nebo spoluvlastnit rezidenci.
 5. Vedení serveru musí vlastnit originální Minecraft účet.
 6. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí či jiné narušování ekonomiky.
 7. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče.
 8. Vedení serveru si může od nového člena staff týmu (platí pouze pro členy, kteří jsou ve funkci méně jak 30 dní) vyžádat důkazy o banu, mute nebo kicku. V případě nepodložení se ban stává neplatným a daný člen bude potrestán.
 9. Všichni členové staff týmu (s výjimkou vedení serveru) jsou povinni si interně ukládat důkazy u všech trestů (s výjimkou porušení pravidel v chatu => důvodem je, že server si automaticky ukládá všechny záznamy z chatu) minimálně na dobu 30 dní od udělení daného trestu, nebo je ukládat do speciálního textového kanálu na discordu (do tohoto kanálu nemají hráči přístup a také se jim nezobrazuje v přehledu kanálů na discord serveru).
 10. V případě, že se bude konat jakýkoliv event pro celý server, musí na něj dohlížet minimálně 3 členové staff týmu (helper, moderátor) a musí být ohlášený minimálně 30 minut před začátkem na discordu v textovém kanále #eventy.
 11. Členové staff týmu s právy na WorldEdit nesmí jakkoliv pomáhat hráčům, pokud to nemají předem povolené od hlavního vedení serveru.
 12. Člen staff týmu je povinen správně napsat důvod trestu. Tzn. řádně ho rozepsat, aby důvodu rozuměl každý. V případě, že se tak nestane, trest je považován jako neplatný
 13. Členové staff týmu musí dodržovat stejný nick na všech službách projektu EndLand.cz nebo tam, kde jsou s tímto projektem spojováni.

Eventy na Minecraft Serveru:

 1. Je zakázáno používat jakékoliv VIP výhody při konání eventu. Příklad: fly, hat atd.
 2. Je zakázáno podvádění při eventu, například používat rakety, enderperly, lodě, elytry, chorus fruity, tridenty atd. V případě porušení bude danému hráči udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 3. Je zakázané zneužívat funkce sezení na půl blocích nebo schodech na všech eventech, které se konají na serveru.
 4. Je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi nebo používat jiné bugující itemy (bloku pod sebe k lepším skokům atd.).
 5. Na žádném eventu pořádaném na serveru nesmí hráči zemřít (skákat do lávy, voidu atd.).

Spolupráce s Projektem EndLand.cz:

 1. V případě zájmu o spolupráci s projektem EndLand.cz nás prosím kontaktujte pomocí discord premium ticketu.
 2. Projekt Endland.CZ podporuje Youtubery, streamery a další typy influencerů a na serveru je za reklamu odměňuje výhodami (speciálním rankem).
 3. Pokud žádáte o spolupráci s projektem EndLand.cz, musíte splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:
  • YouTube – Minimální počet odběratelů: 5,000; Průměrný počet shlédnutí na video: 1,500;
  • Twitch – Minimální počet sledujících: 5,000; Průměrný počet sledujících na streamu: 250;
  • Sociální sítě – Minimální počet sledujících: 5000; Průměrný počet zobrazení příspěvků: 2,000;
 4. Slušné a profesionální vystupování na serveru.
 5. Výhody na serveru budou sděleny danému influencerovy prostřednictvím emailu, pokud prokáže splnění požadavků pro spolupráci.
 6. Kdokoliv může natáčet, streamovat, sdílet fotky atd. na serveru, pokud neporušuje pravidla serveru.
 7. V případě natáčení, streamování, sdílení fotek nebo jakákoliv další propagace serveru je povinností nahrávajícího dát do popisku správnou IP serveru - play.endland.cz

Discord Server:

 1. Pro Discord platí stejná pravidla jako pro Fórum a servery EndLand
 2. Označování vedení serveru (např. @owner, @admin, @_Blockman_, @Menled.) je povolené, pokud je daná situace naléhavá a nutně potřebuje vyřešit (nefunguje připojení na server, někdo napadl server atd.) nebo pokud vám daný člen vedení dal povolení ho označovat ve zprávách. Při porušení tohoto pravidla vám bude udělen časový mute na discord serveru. Toto pravidlo neplatí pro MC servery EndLand.cz.
 3. Uživatelé discord serveru jsou povinni do textových kanálů psát jen věci určené pro daný kanál (do kanálu #nápady jen nápady pro přidání na server, #memes pro posílání memes, atd.).
 4. Je zakázané zneužívat ticket podporu na discordu (opakované otevírání a zavírání ticketů, psaní nepodstatných věcí, spam, atd.). Ticket podpora je určená jen pro soukromé řešení problémů na serverech EndLand.cz se staff týmem.
 5. V případě založení špatného druhu ticketu (např. na vyřešení bugu na serveru napíšete do Premium ticketu), bude ticket automaticky uzavřen bez vyjádření nebo řešení od staff týmu projektu EndLand.cz.
 6. Jakmile se ticketu uzavře, přestává se ze strany serveru řešit a maže se. Pokud řešíte nějaký problém pomocí ticket podpory, nezavírejte tickety, dokud nebudete k tomu vyzváni, nebo už daný problém nemáte zájem dále řešit.

Web Fórum:

 1. Na fóru platí stejná pravidla slušného chování jako na všech serverech Endland.cz, které jsou popsány v sekci všeobecná pravidla.
 2. Je přísně zakázán jakýkoliv spam příspěvků, nadávek apod. na fórum serveru.
 3. Nesmyslná témata, příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky, které neposunou průběh tématu k jakémukoliv dalšímu bodu jsou zakázány (neplatí v sekci "Off-Topic").
 4. Pokud jedinec bude urážet jakéhokoliv uživatele fóra, bude mu na fóru udělen permanentní ban.
 5. Při obcházení trestu bude vaší IP odebrán přístup na fórum.
 6. Za obcházení trestu se nepočítá, pokud si daný hráč vytvořil nový účet poté, co mu byl uložen trest, aby podat obhajobu a prokázat tak svoji nevinu (maximálně 1x).
 7. V případě, že hráč podává stížnost na staff člena, je povinen dodržovat šablonu "Jak nahlašovat staff člena". Daná šablona je připnutá nahoře v sekci fóra "Nahlášení Staff Člena". Pokud nějaké povinné údaje nebudou vyplněny, nebude se vedení serveru k dané stížnosti vyjadřovat a automaticky ji zamítne.
 8. V případě, že hráč podává stížnost na hráče, je povinen dodržovat šablonu "Jak nahlašovat hráče". Daná šablona je připnutá nahoře v sekci fóra "Nahlášení hráče". Pokud nějaké povinné údaje nebudou vyplněny, nebude se vedení serveru k dané stížnosti vyjadřovat a automaticky ji zamítne.
 9. V případě, že hráč podává odvolání na ban, je povinen dodržovat šablonu "Jak podávat žádost o unban". Daná šablona je připnutá nahoře v sekci fóra "Žádost o unban". Pokud nějaké povinné údaje nebudou vyplněny, nebude se staff tým k žádosti vyjadřovat a automaticky ji zamítne. Pokud bude žádost zamítnuta majitelem nebo adminem, nedá se proti tomuto rozhodnutí odvolávat. Výjimkou je pouze, pokud byla daná žádost zamítnuta z důvodu nekompletní žádosti o unban (maximálně 1x).

Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy):

 1. Veškerá shromážděná data zůstávají uložená na úložišti projektu EndLand.cz, které poskytuje Fakaheda.eu, Paypal.com, WebSupport.cz a Paymentwall a jsou dobře chráněná proti odcizení, zneužití či ztrátě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Na webu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa, volitelné údaje a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy z naší strany přečíst).
 3. Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, lze je smazat v nastavení prohlížeče.
 4. E-mailová adresa slouží k registraci na našem webu (fóru), není veřejná.
 5. Volitelné údaje v profilu na fóru jsou veřejné, nepovinné a je čistě jen na uživateli, zda je vyplní nebo ne.
 6. Nickname hráče slouží k unikátní identifikaci hráče a je dostupný pro všechny uživatele projektu EndLand.cz, stejně jako veškeré konverzace mezi hráči v chatových kanálech Minecraftového serveru.
 7. IP adresa slouží k detekci spamu a vytváření alternativních účtů, k IP adrese mají přístup pouze pověření členové týmu.
 8. Na EndLand.cz store jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa a ID transakce
 9. Při nákupu prostřednictvím českých a slovenských SMS shromažďujeme následující data: ID transakce a nickname
 10. ID transakce slouží pouze k identifikaci kupujícího, není veřejné.
 11. Na discordu nejsou shromažďována žádná data krom vašeho nicku.
 12. Ve hře minecraft jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy z naší strany přečíst).
 13. Uživatel má právo na podání žádosti o smazání veškerých jeho osobních údajů a dat na celé síti projektu EndLand.cz, je nutné prokázat vlastnictví daného účtu, údaje ohledně zakoupených výhod nemažeme, vzhledem k možným sporům.
 14. IP adresa blacklistovaných či permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložena a není možné zažádat o její smazání.
 15. Uživatelé mohou sdílet screenshoty textových či hlasových zpráv jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, kdy daný uživatel porušuje pravidla, a to pouze členům staff týmu. 

Povolené programy na serveru:

  • Minimapy (kompletně povoleno i s hráči)
  • Damage Indicators
  • Better Sprinting
  • Toggle Sneak
  • Optifine
  • Shaders
  • Too Many Items
  • Not Enough Items
  • Status Effects
  • Armor Status
  • Mouse Tweaks
  • Better PvP
  • Macros (není povoleno v PvP a se souboji s moby)
  • Inventory Tweaks (není povoleno v PvP)
  • LabyMod
  • Tabby Chat
  • The5zig Mod (zkráceně 5zig)
  • Fastcraft
  • Potion HUD
  • Chat Companions
  • Gamma
  • Brightness
  • Batty's Mod
  • Keystrokes Mod
  • Badlion Client

 

Zakázané programy na serveru:

  • Hacked Clients (Wurst, Huzuni, Reflex, atd.)
  • AutoClicker (zahrnuje programy na klikání)
  • Nuker
  • X-Ray (zahrnuje X-ray Texture Pack!)
  • Scenters
  • Forcefield
  • Smart Moving
  • Toggle Jump
  • Player ESP
  • Tracers
  • Autoswitch
  • Ghost Clients
  • Fly
  • Cave Finder
  • Cheating Essentials
  • Chest Finder
  • Chest ESP
  • KillAura
  • BoatFly
  • Auto Fish
  • WorldDownloader
  • Litematica a ostatní programy na stavění
  • Derp
  • Další programy, které dávají hráči nadměrnou a nepřiměřenou výhodu nad ostatními hráči.


Copyright 2022 EndLand.cz
Nahoru