Práva a povinnosti

 

EndLand.CZ

 

 1. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 2. Neznalost pravidel nijak neomlouvá!
 3. Hráč je povinen respektovat vedení serveru.
 4. Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy – fotografie, data, výpisy.
 5. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude neprodleně zabanován na všech serverech.
 6. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.
 7. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacismus, komunismus a jiná hnutí.
 8. Je zakázáno úmyslně ničit světy, pod to spadá i těžba, pro těžbu jsou na serveru vytvořeny speciální světy, na které se lze dostat pomocí příkazů /warp Tezba (overworld těžba) a /warp NetherT (nether těžba). Jestli hráč nebude respektovat toto pravidla, bude upozorněn, pokud i nadále bude těžit v hlavním světě může mu být udělen trest ve formě banu až na dobu 3 dní. Toto pravidla je zavedeno z důvodu maximálního prodloužení životnosti světa.
 9. Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů. V případě, že hráč bude sdílet cizí údaje (data, fotografie, reálné jména, adresu) bez povolení dané osoby, bude permanentně zabanován na všech našich serverech.
 10. Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.
 11. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.
 12. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen trest stejně jako hráči, který pravidla porušil.
 13. Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně a nebo provádí jiné metody v rámci urážení/seskupování. V případě, že k tomuto kroku dojde, majitel serveru není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server.
 14. Všechny postavy uložené na serverech jsou majetkem EndLand.CZ a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
 15. Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.
 16. Používání Auto clickeru, double-clicků a jiných klikacích metod (kromě Jitteru, Butterfly), je zakázáno. Pro prověření této situace se bude člen AT dotazovat hráče, zda nepoužívá nějakou ze zakázaných klikacích metod a případně mu bude oznámeno, ať jej používat přestane, jelikož mu může být udělen trest. Za předpokladu, že hráč nebude reagovat, bude hráč teleportován na spawn a pokud bude hráč nadále klikat, tak mu bude udělen trest za využívání zakázaných klikacích metod.
 17. Z AFK farem jsou povolené pouze FISH farmy, avšak farma nesmí nijak porušovat pravidla týkající se staveb a velikostí (gigantické rozměry). Platí také to, že na IP může být AFKující hráč pouze jeden.
 18. Jakýkoliv důkaz je brán za platný pouze pokud není starší víc jak 14 dní.

 

Všeobecné zákazy

 

 1. Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru. Za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech admin teamu.
 2. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, op itemů, hlav, klíčů apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat server mu může kdykoliv bez udání důvodu smazat jakákoliv data z serveru..
 3. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem.
 4. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a zakázaných módů. Pokud se hráč připojí s jakýmkoliv cheatlauncherem, př. Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban. Daný ban má pak stejnou váhu, jako kdyby byl hráč chycený při používání cheatů.
 5. Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT.
 6. PvP je povoleno na všech serverech. Tzn. že hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí uvnitř PvP oblastí(počítají se i rezidence s povoleným PVP). Server nemá v povinnosti tyto věci nahrazovat, nejedná-li se o chybu.
 7. Usmrcení hráče v NO-PVP zóně (cheat/bug) se trestá banem.
 8. Na serveru je zakázané sdílet, psát nebo stavět věci se sexuálním obsahem (18+). V případě porušení bude danému hráči udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 9. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, coiny, skilly, op apod. Pozn. Výjimka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán majitelem.
 10. Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 11. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (rámeček), to stejné platí i pro ArmorStand. Důvodem je, že se tyto věci chovají jako entity, neboli mobové.
 12. Spawnkill je přísně zakázaný. Spawnkill je okamžité zabítí hráče po respawnu (do 2 minnut po spawnu)
 13. Tpakill je přísně zakázaný. Tpakill je zabití hráče po teleportu na jeho polohu (do 5 minut po teleportaci).
 14. Je zakázané úmyslné okrádání hráčů o itemy. Např. vykrádání beden po přidání práv v rezidenci, falešné žádání o pomoc, navádění do pastí sloužící k usmrcení hráče apod.
 15. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv nevhodné slovo v jakémkoliv jazyce (sprostá slova, drogy, atd.).
 16. Hráč nesmí vlastnit žádný OP item – tedy blok/item, který nelze získat na serveru hraním nebo koupením v obchodu store.endland.cz. V případě vlastnění dostane hráč trest podle toho kolik vlastní dané věci. Může se také stát, že pozemek/ostrov/residenci vedení serveru smaže, bez udání důvodu.
 17. V případě prokázání Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách – př. pokud jeden účet stojí afk za účelem načtení farmy a druhý hraje, rozšíření limitu vlastnících residencí atd. Za multi-učet není bráno dočasné připojení osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu.
 18. Je přísně zakázáno nadávat, používat vulgární výrazy, urážet, provokovat, otravovat ostatní hráče a spamovat v chatu (např. zprávy, příkazy atd.).
 19. Je zakázáno psát reklamu na všechny konkurenční servery včetně zahraničních. Za reklamu se považuje psaní IP adresy daného serveru nebo úmyslné psaní názvu. Název serveru napsaný omylem a servery zaměřené čistě na minihry, jako jsou Hypixel, MinePlex atd. se za reklamu nepovažují.
 20. V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru, mu bude udělen ban a daná stavba bude bez náhrady zničena.
 21. V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít. V případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd. Dále je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy, které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče.
 22. Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.
 23. Teamovaní hráčů na /warp pvp je přísně zakázán a může se trestat banem.
 24. Jestliže hráč bude neustále otravovat člena admin týmu s žádostí o udělení trestu, bude mu udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 25. Je přísně zakázáno hrát s jakýmkoliv zakázaných módů.
 26. Je zakázáno vytvářet fake itemy -> přejmenování server itemů. Například. EpicCrate na VoteCrate a naopak.
 27. Je zakázáno jakkoliv obchodovat s itemy, účty a jinými věcmi na serveru za realné peníze. Při porušení tohoto pravidla bude danému hráči item odebrán (v případě účtu bude účet zabanován) bez náhrady.
 28. Je zakázané vyhrožovat hráčům, že jim bude udělen trest (např. ban, mute, kick atd.). Za porušení se nepovažuje slovní varování, že hráč porušuje pravidla (např. „Toto je na serveru zakázané, za to můžeš dostat ban“, atd.)
 29. Je zakázáno vytvářet obchody které se snaží nějak okrádat hráče, například umisťování obchodu za lávu atd...
 30. Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty (ban, mute). V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě 2x vyšší trest bez možnosti zrušení. V případě obcházení permanentního banu bude udělen IP ban.

 

Vedení serveru

 

 1. Vedení serveru se nesmí porušovat zde uvedená pravidla.
 2. Vedení serveru nemá povinnost předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.
 3. Vedení serveru se nesmí zúčastnit PVP bojů na /warp pvp!
 4. Vedení serveru s pravomocemi /gm 1 nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit obchod s itemy a narušovat tak ekonomiku serveru.
 5. Člen vedení serveru  (admin, vedení) musí vlastnit originální Minecraft účet.
 6. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.
 7. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče.
 8. Pokud se člen vedení serveru začne hádat na serveru nebo na fóru, bude náležitě potrestán. Pokud založí hádku, bude neprodleně vyhozen, pokud vstoupí do hádky, budou mu odebrány práva na 14 dní.
 9. Majitel nebo admin si může od nového člena (platí pouze pro členy, kteří jsou ve funkci méně jak 30 dní) vyžádat důkazy o banu/mute/kicku. V případě nepodložení se ban stává neplatným a daný člen bude potrestán.
 10. V případě, že vedení serveru bude konat jakýkoliv Event pro celý server, na event musí dohlížet nejméně 3 osoby z vedení serveru.
 11. Vedení serveru má zakázáno pomáhat hráčům s WorldEditem, rozdávat hlavy itemy, apod.
 12. Vedení serveru je povinné správně napsat důvod trestu. Tzn. řádně ho rozepsat tak aby tomu rozuměl každý. V případě, že se tak nestane je trest neplatný.
 13. Celé vedení serveru (Vední, Admini, Moderátoři) nesmí rozdávat hlavy žádného člena AT.
 14. Celé vedení serveru (Vední, Admini, Moderátoři) musí dodržovat stejný nick na webu, Discordu, Minecraftu a na všem, co se týká serveru EndLand

 

Herní účet

 

 1. Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd.
 2. V případě, že hráč žádá zrušení ochrany na pozemku/ostrovu/residenci nebo jiné ochraně musí hráč, vlastnící daný region, být offline nejméně 3 měsíce, aby hráč, který žádá zrušení dostal přístup. V opačném případě musí počkat nebo požádat o povolení u daného hráče, kterému region patří.

 

VIP

 

 1. Pokud hráč vlastní VIP, žádné výjimky na ban/mute/kick/warn se nedělají.
 2. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.
 3. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
 4. V případě, že si hráč koupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, chybu nahlásí co nejdříve vedení buď přímo na serveru nebo na discordu v sekci ticket podpora.
 5. Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!
 6. V případě nákupu přes Store serveru, hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních údajů společnostem Paymentwall a PayPal.
 7. V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné. Zakoupené ranky zůstanou.

 

Stavby

 

 1. Za griefing na serveru je považováno:
  • Jakýkoliv druh ničení stavby, který danému hráči nepatří (v i mino rezidenci).
  • Jakékoliv ničení krajiny okolo residence/ostrova/pozemku v rámci 20 bloků od regionu.
  • Zničení stavby pokud byl hráč přidán do residence.
  • Jakékoliv vykradení regionu po přidání práva stavět př. shulkerboxy, truhly, shopy.
 2. Je zakázáno stavět stavby které úmyslně zabíjejí hráče...
 3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévaní vody či lávy po mapě serveru.
 4. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.
 5. Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 20 bloků (neplatí, pokud oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokud toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci posunout.

 

Eventy

 

 1. Je zakázáno používat jakékoliv VIP výhody při konání eventu. Příklad: fly, hat atd.
 2. Je zakázáno podvádění při eventu, například používat rakety, enderperly, lodě, elytry, chorus fruity, tridenty atd. V případě porušení bude danému hráči udělen trest podle banovacího pořádku stanoveného vedením serveru.
 3. Je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi nebo používat jiné bugující itemy. Zahrnuje také bugování bloku pod sebe k lepším skokům.

 

Youtube & Twitch

 

 1. Endland.CZ nepodporuje YouTubery/streamery. Nelze si tedy vyžadovat práva na hodnost YouTuber/streamer.
 2. Kdokoliv může natáčet/streamovat na serveru, pokud neporušuje ostatní pravidla serveru.
 3. V případě natáčení/streamování na serveru je povinností nahrávajícího dát do popisku správnou IP serveru – play.endland.cz

 

Discord

 

 1. Pro Discord platí stejná pravidla jako pro Forum a servery Endland
 2. Na Discordu je zakázáno zneužívat označování (mention) jiných hráčů a skupin (včetně @everyone)

 

Fórum

 

 1. Na fóru platí stejná pravidla slušného chování jako na všech serverch Endland.cz, které jsou popsány v sekci práva a povinnosti a všeobecné zákazy.
 2. Je přísně zakázán jakýkoliv spam příspěvků, nadávek apod. na fórum serveru.
 3. Nesmyslná témata, příspěvky nesouvisející s tématem a příspěvky, které neposunou průběh tématu k jakémukoliv dalšímu bodu jsou zakázány (neplatí v sekci „Off-Topic“).
 4. Pokud jedinec bude urážet jakéhokoliv uživatele fóra, bude mu na fóru udělen permanentní ban.
 5. Při obcházení trestu bude vaší IP odebrán přístup na fórum.
 6. Za obcházení trestu se nepočítá, pokud si daný hráč vytvořil nový účet poté, co mu byl uložen trest, aby podat obhajobu a prokázat tak svoji nevinu (maximálně 1x).
 7. V případě, že hráč podává stížnost na vedení serveru, je povinen dodržovat šablonu „Jak nahlašovat staff člena“. Daná šablona je připnutá nahoře v sekci fóra „Nahlášení Staff Člena“. Pokud nějaké povinné údaje nebudou vyplněny, nebude se vedení serveru k dané stížnosti vyjadřovat a automaticky ji zamítne.
 8. V případě, že hráč podává stížnost na hráče, je povinen dodržovat šablonu „Jak nahlašovat hráče“. Daná šablona je připnutá nahoře v sekci fóra „Nahlášení hráče“. Pokud nějaké povinné údaje nebudou vyplněny, nebude se vedení serveru k dané stížnosti vyjadřovat a automaticky ji zamítne.
 9. V případě, že hráč podává odvolání na ban, je povinen dodržovat šablonu „Jak podávat žádost o unban“. Daná šablona je připnutá nahoře v sekci fóra „Žádost o unban“. Pokud nějaké povinné údaje nebudou vyplněny, nebude se A-team k žádosti vyjadřovat a automaticky ji zamítne.

 

Povolené programy na serveru:

 

  • Minimapy (kompletně povoleno i s hráči)
  • Damage Indicators
  • Better Sprinting
  • Toggle Sneak
  • Optifine
  • Shaders
  • Too Many Items
  • Not Enough Items
  • Status Effects
  • Armor Status
  • Mouse Tweaks
  • Better PvP
  • Macros (není povoleno v PvP a se souboji s moby)
  • Inventory Tweaks (není povoleno v PvP)
  • LabyMod
  • Tabby Chat
  • The5zig Mod (zkráceně 5zig)
  • Fastcraft
  • Potion HUD
  • Chat Companions
  • Gamma
  • Brightness
  • Batty’s Mod
  • Keystrokes Mod
  • Badlion Client

 

Zakázané programy na serveru:

 

  • Hacked Clients (Wurst, Huzuni, Reflex, atd.)
  • AutoClicker (zahrnuje programy na klikání)
  • Nuker
  • X-Ray (zahrnuje X-ray Texture Pack!)
  • Scenters
  • Forcefield
  • Smart Moving
  • Toggle Jump
  • Player ESP
  • Tracers
  • Autoswitch
  • Ghost Clients
  • Fly
  • Cave Finder
  • Cheating Essentials
  • Chest Finder
  • Chest ESP
  • KillAura
  • BoatFly
  • Auto Fish
  • WorldDownloader
  • Litematica a ostatní programy na stavění
  • Derp

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neregistrujte ani nehrajte na našich serverech, hraním na našich serverech souhlasíte s těmito podmínkami. 

 

Copyright 2020 EndLand.cz
Nahoru