Seznam zakazaných a povolených módů


Práva a povinnosti

  NORTHVILLE.CZ
 1. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 2. Neznalost pravidel nijak neomlouvá!
 3. Hráč je povinen respektovat vedení serveru.
 4. Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy – fotografie, data, výpisy.
 5. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude neprodleně zabanován na všech serverech.
 6. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.
 7. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacismus, komunismus a jiná hnutí.
 8. Je zakázáno úmyslně ničit svět, pod to spadá i těžba, pro těžbu je na serveru vytvořen speciální svět, na který se lze dostat pomocí příkazu /warp tezba. Jestli hráč nebude respektovat toto pravidla, bude upozorněn, pokud i nadále bude těžit v hlavním světě může mu být udělen trest ve formě banu až na dobu 3 dní. Toto pravidla je za vedeno z důvodu maximálního prodloužení životnosti světa.  
 9. Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů. V případě, že hráč bude sdílet cizí údaje (data, fotografie, reálné jména, adresu) bez povolení dané osoby, bude neprodleně zabanován na všech našich serverech.
 10. Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.
 11. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.
 12. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen trest stejně jako hráči, který pravidla porušil.
 13. Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně a nebo provádí jiné metody v rámci urážení/seskupování. V případě, že k tomuto kroku dojde, majitel serveru není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server.
 14. Všechny postavy uložené na serverech jsou majetkem NORTHVILLE.CZ a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
 15. Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.
 16. Používání Auto clickeru, double-clicků a jiných klikacích metod (kromě Jitteru, Butterfly), je zakázáno. Pro prověření této situace se bude člen AT dotazovat hráče, zda nepoužívá nějakou ze zakázaných klikacích metod a případně mu bude oznámeno, ať jej používat přestane, jelikož mu může být udělen trest. Za předpokladu, že hráč nebude reagovat, bude hráč teleportován na spawn a pokud bude hráč nadále klikat, tak mu bude udělen trest za využívání zakázaných klikacích metod.
 17. Z AFK farem jsou povolené pouze FISH farmy, avšak farma nesmí nijak porušovat pravidla týkající se staveb a velikostí (gigantické rozměry). Platí také to, že na IP může být AFKující hráč pouze jeden.
 18. Jakýkoliv důkaz je brán za platný pouze pokud není starší víc jak 14 dní.

Všeobecné zákazy

 1. Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru. Za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech admin teamu.
 2. JJe přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, op itemů, hlav, klíčů apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat server mu může kdykoliv bez udání důvodu smazat jakákoliv data z serveru..
 3. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem.
 4. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a zakázaných módů. Pokud se hráč připojí s jakýmkoliv cheatlauncherem, př. Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban. Daný ban má pak stejnou váhu, jako kdyby byl hráč chycený při používání cheatů.
 5. Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin.
 6. PvP je povoleno na všech serverech. Tzn. že hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí uvnitř PvP oblastí. Server nemá v povinnosti tyto věci nahrazovat, nejedná-li se o chybu.
 7. Je zakázáno výrazně spamovat věci na téma „seznamka“. Jestliže seznamka bude obsahovat sexuální tématiku, bez upozornění bude smazán pozemek, na kterém je seznamka postavena bez náhrady.
 8. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, coiny, skilly, op apod. Pozn. Vyjimka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán majitelem.
 9. Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 10. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (rámeček), to stejné platí i pro ArmorStand. Důvodem je, že se tyto věci chovají jako entity, neboli mobové.
 11. Spawnkill a Tpakill je přísně zakázaný. Spawnkill je okamžité zabíjení hráče po respawnu -> hráč nemůže utéct. Za spawnkill je také bráno obsazení území cizího teamu a následné bránění v respawnu. Tpakill je okamžité zabíjení hráče po teleportu na jeho polohu.
 12. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo (V JAKÉMKOLIV JAZYCE).
 13. Hráč nesmí vlastnit žádný OP item – tedy blok/item, který má nepovolené (všechny) enchanty, nebo potiony k trollingu a jiné věci, které nejsou normální. V případě vlastnění dostane hráč trest podle toho kolik vlastní dané věci. Může se také stát, že pozemek/ostrov/residenci vedení serveru smaže, bez udání důvodu.
 14. V případě prokázání Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách – př. dva účty hrající jednu hru na MiniGames (pokud jeden stojí a druhý hraje, pokud oba hrají nejedná se o porušení!). Za multi-učet není bráno dočasné připojení osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu. Za multi-účet se považuje také využívání dalších účtu k rozšíření limitu vlastnících residencí/spawnerů.
 15. Je přísně zakázáno nadávat, používat vulgární výrazy, urážet či provokovat ostatní a spamovat.
 16. Je zakázáno psát reklamu, za reklamu jsou brány všechny konkurenční servery (i zahraniční) Za reklamu se nepovažují zahraniční servery zaměřené na minihry, jako jsou Hypixel, MinePlex atd. Název serveru není reklama.
 17. V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru, mu bude udělen ban.
 18. V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd.
 19. Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.
 20. Hráč vlastnící právo na pokládání Stickerů nesmí jakkoliv porušovat danou činností jakkoliv pravidla. Př. umisťování hakových křížů, znaky rasismu, terorismu atd.
 21. Teamovaní hráčů na /warp pvp je přísně zakázán a může se trestat banem.
 22. Jestliže hráč bude neustále otravovat člena admin týmu s žádostí o udělení trestu, může mu být udělen permanentní ban za pokus o trolling a již nikdy nemusí být udělen unban.
 23. Je přísně zakázáno hrát s jakýmkoliv zakázaných módů.
 24. Je přísně zakázáno sdílet jakékoliv osobní informace o hráčích, zejména IP, jméno a příjmení, bydliště, datum narození.
 25. Je zakázáno si dávat nick, který nějak uráží nebo poukazuje na jiného hráče.
 26. Do CMD spamu, tedy spamu za pomocí nějakého příkazu jsou zahrnuty také příkazy jako /pay, /msg, /friends msg a jakékoliv jiné příkazy, které zasílají výslednou zprávu jinému hráči.
 27. Je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče.
 28. Je zakázáno vytvářet fake itemy -> přejmenování server itemů. Například. EpicCrate na VoteCrate a naopak.
 29. Je zakázáno jakkoliv obchodovat s itemy, účty a jinými věcmi na serveru za realné peníze. Pokud se i tak daný obchod provede, server nijak dané věci nebude nahrazovat a ani peněžní hodnotu vloženou do obchodu.
 30. Je zakázáno jakkoliv trollovat/otravovat záměrně ostatní hráče pomocí itemů, příkazů a jiných možností, které hráč může provádět.
 31. Je zakázáno vyhrožovat hráčům za účelem udělení (nepravděpodobného) trestu. Př. vyhrožování kickem ze hry, mutem a banem.
 32. Je zakázáno vytvářet obchody které se snaží nějak okrádat hráče, například umisťování obchodu za lávu atd...
 33. Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty, platí pro mute a ban. V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě vyšší trest bez možnosti zrušení.
 34. Tresty se počítají napříč všemi vlastněnými účty hráče dle IP. Pokud má hráč dynamickou IP, je tato podmínka posuzována individuálně aby nedošlo k nedorozumění.

Vedení serveru

 1. Vedení serveru se nesmí za žádných okolnostností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla.
 2. Admini nemají v povinnosti předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.
 3. Vedení serveru se za žádných okolností nesmí zúčastnit PVP bojů na /warp pvp!
 4. Vedení serveru nesmí vlastnit vlastní obchod s itemy, a narušovat tak ekonomiku serveru.
 5. Vedení serveru nesmí zneužívat svých pravomocí na serveru a měnit tak ekonomiku serveru. Př. kopírování farem, kopírování obchodů atd.
 6. Člen vedení serveru musí vlastnit originální Minecraft účet.
 7. Člen vedení serveru nesmí vlastnit žádný větší server nad 5 slotů nebo být v AT na jiném serveru. V případě porušení je daný člen neprodleně vyhozen z AT. Za určitých podmínek lze udělit vyjímku.
 8. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.
 9. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče, jak na serverech CM, tak na jiných CZ/SK serverech.
 10. Vedení serveru nesmí zabanovat hráče na základě kicku Helpera (př. cheaty), pokud není kick podložený důkazy o daném problému.
 11. Pokud se člen vedení serveru začne hádat na serveru, bude náležitě potrestán. Pokud založí hádku, bude neprodleně vyhozen, pokud vstoupí do hádky, budou mu odebrány práva na 14 dní.
 12. Majitel nebo hlavní admin si může od člena vyžádat kdykoliv důkazy o banu/mute/kicku. V případě nedoložení se uděluje trest podle tabulky na Trello. Tato podmínka platí pouze pro nového člena, který je ve své funkci méně jak 30 dní.
 13. V případě, že vedení serveru bude konat jakýkoliv Event pro celý server (BedWars turnaj, Annihilation turnaj, SkyWars turnaj), na event musí dohlížet nejméně 3 osoby z vedení serveru.
 14. Vedení serveru má zakázáno pomáhat hráčům s WorldEditem (neplatí pro Creative), rozdávat hlavy, apod. věci, které zvýhodňují hráče.
 15. Vedení serveru se na fóru nedostane do konfliktu s žádným jiným uživatelem.
 16. Pokud člen vedení serveru koná Event na kterékoliv části serveru, je povinnen tento čin oznámit na Trello do sloupce „Pořádané eventy“. Karta musí obsahovat čas, výhry a server. V případě porušení se trestá podle bodového hodnocení.
 17. Vedení serveru je povinné správně napsat důvod trestu. Tzn. řádně ho rozepsat tak aby tomu rozumněl každý. V případě, že se tak nestane je trest neplatný, jelikož není možné prokazat, důvod trestu, za co to měl (v případě, že se jedná o zkráceniny atd.).
 18. Vedení serveru nesmí rozdávat hlavy žádného člena AT.
 19. Vedení serveru musí dodržovat stejný nick na webu, Discordu, Minecraftu a na všem, co se týká NORTHVILLE

Herní účet

 1. Jakýkoliv prodej účtu na serveru je přísně zakázaný. V případě, že prodej proběhne, server není povinnen ho jakkoliv řešit nebo vynahrazovat.
 2. Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd.
 3. V případě, že hráč žádá zrušení ochrany na pozemku/ostrovu/residenci nebo jiné ochraně musí hráč, vlastnící daný region být offline nejméně 6 měsíců, aby hráč, který žádá zrušení dostal přístup. V opačném případě musí počkat nebo požádat o povolení u daného hráče, kterému region patří.

VIP

 1. Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý musí být potrestaný za to, co provedl.
 2. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.
 3. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
 4. V případě, že si hráč nakoupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru na forum.
 5. Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!
 6. V případě, že hráč požádá o chargeback/refund bude mu zamítnut. Kvůli platnosti pravidla (7).
 7. V případě nákupu přes Store serveru, hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních údajů společnostem Paymentwall a PayPal.
 8. V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné.

Stavby

 1. Za griefing na serveru je považováno toto:
  • Jakýkoliv druh níčení stavby, který danému hráči nepatří (nemá tedy na něm povolení stavět).
  • Jakékoliv níčení okolní krajiny okolo residence/ostrova/pozemku v rámci 20 bloků od regionu.
  • Zníčení stavby pokud hráč byl přidán do residence a následně zničí stavbu.
  • Jakékoliv vykradení regionu po přidání práva stavět př. shulkerboxy, truhly, shopy.
 2. Usmrcení hráče na PVP oblasti je beztrestné.
 3. Za usmrcení hráče v Residenci s povoleným PVP server neodpovídá.
 4. Za usmrcení hráče v NO-PVP (cheaty/bug) bude přidělen trest IP BAN.
 5. Je zakázáno stavět stavby které umyslně zabíjejí hráče...
 6. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévaní vody či lávy po mapě serveru.
 7. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.
 8. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat stavby serveru.
 9. Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 10 bloků (neplatí pokud oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokud toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci smazat.

Eventy

 1. Na eventech platí všechna pravidla pro hráče (pro AT i Admin pravidla) uvedené v těchto pravidlech.
 2. Je zakázáno používat jakékoliv VIP výhody při konání eventu. Příklad: Glowing, /top, /beacon a jiné.
 3. Je zakázáno celkové podvádění při eventu, například používat rakety, enderperly, lodě, elytry, chorus fruits a trident při konání eventu. V případě použití může být udělen ban na 4 hodiny. Při opakovaném použití může být udělen ban až na 7 dní.
 4. Je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi nebo používat jiné bugující itemy. Zahrnuje také bugování bloku pod sebe k lepším skokům.
 5. Je zakázáno používání Elyter, fly a brnění (na Survivalu s Custom Enchanty) během eventů. V případě použití může hráč dostat kick nebo i ban, dle závažnosti porušení.

Youtube & Twitch

 1. NORTHVILLE.CZ nepodporuje YouTubery. Nelze si tedy vyžadovat práva na hodnost YouTuber.
 2. Kdokoliv může natáčet na serveru, pokud ale neporušuje ostatní pravidla serveru.
 3. V případě natáčení na serveru a následnému nahrání na YouTube, je povinností nahrávajícího dát do popisku správnou IP serveru – mc.northville.cz

Discord

 1. Pro Discord platí stejná pravidla jako pro Forum a servery NORTHVILLE
 2. Na Discordu je zakázáno zneužívat označování (mention) jiných hráčů a skupin (včetně @everyone)

Fórum

 1. Je přísně zakázán jakýkoliv spam příspěvků, nadávek, či jiných buzerací na forum serveru.
 2. (1) Nesmyslná témata, (2) příspěvky nesouvisející s tématem a (3) příspěvky, které neposunou průběh tématu k jakémukoliv dalšímu bodu jsou zakázány. Toto vše spadá do kategorie Post Hunting. Žádný z těchto tří bodů neplatí v sekci „Off-Topic“. Bod (3) platí pouze pro sekci „Stížnosti na vedení serveru“.
 3. Pokud jedinec bude urážet jakéhokoliv uživatele fóra, má vedení povinnost daného jedince potrestat odebráním přístupu na fórum. Délka se odvíjí od chování jedince i jestli to bylo jeho první, či několikáté porušení pravidel.
 4. Při obcházení uděleného trestu bude vaší IP odebrán přístup na fórum.
 5. Za obcházení uděleného trestu se nepočítá, pokud si daný hráč vytvořil nový účet poté co byl uložen trest, za účelem podat obhajobu a prokázat tak svojí nevinu. (4) I pokud hráč neuspěje, nebere se toto chování jako obcházení uděleného trestu. Bod (4) neplatí, pokud je obhajoba tzv. troll, či je očividně jasné, že jedinci byl trest dán spravedlivě. Posoudí Majitel serveru, Hlavní Admin popř. Moderátor fóra. Pokud daný hráč přispěje na jiné téma než to, které sám vytvořil, či jeho téma, které vytvořil, nemá nic společného s jeho obhajobou, je jeho chování považováno jako obcházení uděleného trestu a bude s ním dále zacházeno podle pravidla 8.
 6. V případě že hráč podává stížnost na vedení serveru je povinen předložit všechny dostupné důkazy (fotografie, videa, zprávy atd.), jestliže tak neučiní vedení serveru může stížnost zamítnout či smazat bez udání důvodů.
 7. Při podání stížnosti na hráče platí stejná pravidla jako při podání stížnosti na vedení serveru.
 8. Hráč je povinen respektovat osoby pověřené vedením fóra. A) Nerespektování osob pověřené vedením (dále jen pověřené osoby) nenastává když: Hráč nevyvolal konflikt mezi pověřenou osobou a hráčem samotným. B) Nastává v případě: Hráč pověřenou osobu zesměšňuje. Hráč pověřenou osobu slovně napadá. Hráč pověřenou osobu ignoruje a nereaguje na výzvy, které mohou s touto problematikou nastat. Pokud se hráč právně nachází v pravidle 8/1 A. a byl potrestán, je povinností vedení tuto chybu napravit. Taktéž se pověřená osoba, která se dopustila tohoto omylu je povinna hráči omluvit a také podat osobě s funkcí Majitel/Hl.Admin/Moderátor fóra rozumné vysvětlení, proč se dopustila daného omylu. Moderátor fóra má pak povinnost zabránit dalším chybám tohoto typu u dané pověřené osoby. Pokud se hráč právně nachází v pravidle 8/1 B , je povinností vedení daného hráče potrestat, bez jakékoliv výjimky.
 9. Hráč nesmí spamovat „lajky“/hodnocením ostatní hráče a členy vedení.
 10. Je zakázan jakýkoliv druh šíření JumpScarů (stránky s bubáky). 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neregistrujte ani nehrajte na našich serverech, hraním na našich serverech souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud si přejete zrušit svůj účet, prosím kontaktujte nás.

Nahoru